1 / 4
Những Chỉ Số MOAH, MOSH Cần Biết Trong Bao Bì

MOAH, MOSH là gì và chúng ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người? Dầu khoáng là chất […]

1 / 4
Làm Đường Giao Thông Từ Phế Liệu Nhựa Đầu Tiên Tại Việt Nam

Ngày 27/9, tại Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng (gọi tắt là DEEP C), Công ty Dow Việt Nam […]

1 / 4
Năm 2025 – Các Ông Lớn Cam Kết Loại Bỏ Bao Bì Nhựa

Theo thống kê, gần 300 tổ chức chiếm khoảng 20% tổng số doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa trên […]

  • Những Chỉ Số MOAH, MOSH Cần Biết Trong Bao Bì
  • Làm Đường Giao Thông Từ Phế Liệu Nhựa Đầu Tiên Tại Việt Nam
  • Năm 2025 – Các Ông Lớn Cam Kết Loại Bỏ Bao Bì Nhựa

No more pages to load

© Copyright 2019 Baobivietnam.net. All rights reserved.