1 / 4
Malaysia Tiến Hành Một Bước Đi Mới Từ Phế Liệu Nhựa

Chính phủ Malaysia, nơi ban hành lệnh cấm cấp giấy phép mới để nhập phế liệu nhựa trong tháng 7, […]

1 / 4
Năm 2025 – Các Ông Lớn Cam Kết Loại Bỏ Bao Bì Nhựa

Theo thống kê, gần 300 tổ chức chiếm khoảng 20% tổng số doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa trên […]

  • Malaysia Tiến Hành Một Bước Đi Mới Từ Phế Liệu Nhựa
  • Năm 2025 – Các Ông Lớn Cam Kết Loại Bỏ Bao Bì Nhựa

No more pages to load

© Copyright 2019 Baobivietnam.net. All rights reserved.